Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 07 : 39
Tháng trước : 82
Năm 2024 : 969
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài Tuyên truyền về Cải cách hành chính

Mục đích, yêu cầu, đối tượng tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Nam Cường

Mục đích của cải cách thủ tục hành chính nhà nước:

- Thực hiện, thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về CCHC, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện CCHC, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước.

- Phát huy vai trò tích cực của các bộ phận tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những hạn chế trong công tác CCHC; biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân có mô hình, sáng kiến hay, điển hình trong CCHC.

 

 

Yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính nhà nước:

- Phổ biến, tuyên truyền CCHC phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đầy đủ, kịp thời, chính xác các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương.

- Tuyên truyền công tác CCHC phải luôn được coi là nhiệm vụ chung của các ban, ngành, bộ phận trên địa bàn xã. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền đầy đủ các nội dung về công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức  chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền về CCHC đến các tầng lớp nhân dân và hợp tác xã trên địa bàn xã.

Đối tượng, phạm vi tuyên truyền

- Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người dân trong và ngoài xã về kế hoạch cải cách hành chính xã Nam Cường và các nội dung khác về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân huyện và UBND xã Nam Cường.

Mục tiêu tuyên truyền:

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

- Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

- Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tôc, của đất nước.

- Xây dựng đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Trên đây là bài tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Nam Cường.  

 

      


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Danh sách website các đơn vị