• :
  • :
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 03 : 25
Tháng trước : 544
Năm 2024 : 616
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nội dung tuyên truyền Cải cách hành chính

Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong công tác tuyên truyền CCHC

Tuyên truyền Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành  chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh, huyện về công tác CCHC đến cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp.  

- Tuyên truyền phổ biến kịp thời những nội dung, các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã được UBND tỉnh công bố, chuẩn hóa.

- Tuyên truyền việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã để người dân, doanh nghiệp nắm bắt và hưởng ứng thực hiện.

- Tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến, mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động CCHC; kết quả thực hiện CCHC của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền việc phát động phong trào thi đua về CCHC, các nội dung trọng tâm như: giải pháp về sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, văn hóa công sở.

Tuyên truyền cải cách tài chính công đối với cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước; chú trọng đến hiện đại hóa nền hành chính, các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

 

Công chức Văn phòng - Thống kê; Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, huyện về CCHC để tham mưu tuyên truyền phổ biến. Phổ biến, hướng dẫn cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp các thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết  của xã thông qua hình thức: Niêm yết công khai tại trụ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, đăng tải trên trang Thông tin điện tử của xã; viết tin, bài cập nhật trên trang Thông tin điện tử; tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị của UBND, các ngành, đoàn thể.

- Thường xuyên cập nhật, đăng tải kịp thời, đầy đủ bộ thủ tục hành chính của UBND và các thông tin về CCHC trên trang thông tin điện tử của .

Công chức Văn hóa - Xã hội

Xây dựng các chương trình tuyên truyền về CCHC, tham mưu tuyên truyền về CCHC trên trang Thông tin điện tử , hệ thống truyền thanh của xã và các thôn.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Danh sách website các đơn vị